A világrengető... Bika havának spirituális üzenete


A világrengető...

Bika havának spirituális üzenete

 

 

„Világrengető”... Így lehetne nevezni a Bika időszakának meghatározó elemét, a Bikában álló Uránusz bolygót, amely a vele teljesen ellentétes identitású energiával, a Szaturnusszal nehéz fényszögben állva indítja el a 2020-as év Bika időszakát. E két, markánsan ellentétes erő összeütközésének okán végletesen különböző energiák kerülnek be egyidejűleg az életünkbe komoly tudati-lelki zűrzavart, fizikai talajvesztettséget okozva. Olyan egymásnak feszülő ellentéteket élhetünk át, mint az illúzió és a kőkemény valóság, a felelősségteljes szabályok és a szélsőséges lázongás, a biztonság és a talajvesztettség, a rend és a felforgatás, vagy éppen a szellemi szabadság és az fékevesztett indulatok kettősségei... Melyek mind a Szaturnusz és az Uránusz bolygóerők analógiái.

(Bika Nap-Uránusz kvadrát Vízöntő Szaturnusz)

Április 19. és május 20-a között, Bika időszakában olyan mély ellentétek feszültségét kell átélnie az emberiségnek, amely nemhogy enyhítené a 2020-as évet, hanem sokkal nagyobb kihívások elé állít bennünket. Mert a „világrengető” Uránusznak köszönhetően, minden eddig kézzelfoghatónak vélt bizonyosság megmozdul körülöttünk és mibennünk egyaránt...

 

 

Ha a Bikában álló Uránusz változást hozó erőit nem vesszük komolyan, s nem hajtjuk végre önszántunkból annak jó irányba terelő, megújító, szellemi üzenetét, akkor olyan felforgató lendülettel bomlasztja szét, zúzza porrá, s forgatja fel a talajt a lábunk alatt, hogy abba nem jó belegondolni sem...

Aki veszi az „adást” és magától bontja le, rendezi át az elavult időszerűtlent az a kozmikus Rend szerint, helyesen cselekszik... Azonban józan ész és tiszta lelkiismeret kell hozzá, hogy a hamis tradíciót megkülönböztessük a tiszta hagyománytól, s a felforgató lázítást, a tiszta reformgondolatoktól! Az isteni szándékot az ördigitől...

 

 

 

A 2020-as év Bika hava sajnos az év talán legnehezebb időszakának bizonyul. A teljes egyensúlyvesztés, a talajvesztettség, az összeroppanás, a tudati meghasadás, a szabadság illúziójának és az elvtelen lázításnak és lázongásnak a feszült pillanatait élheti át az emberiség világszerte. (A hazai viszonyokról a következő cikkünkben, Bika havának asztrológiai elemzésében szólunk!)

Ha mindeddig úgy éreztük, hogy nehéz volt, akkor most pszichikai, lelki értelemben is nőjünk fel a mindennapok kihívásaihoz! Ne nyűglődjünk, mint az elkényeztetett gyerekek, hanem igazodjunk a kihívás mértékéhez, mert a neheze csak most jön igazán!

 

 

A határok feloldása, vagy a betegség megsokszorozódása? avagy a Szaturnusz-Uránusz kvadrát

 

Aki bárhol a nagyvilágban, a világi járvány közepette, anyagi gazdasági megfontolásból (Bika -Bak jegyben álló bolygók kvadrátja) azt hitette el magával (trigon Halak Neptun), hogy túl vagyunk a vírus nehezén, akár a vírus által eltakart, évszázadok alatt fölhalmozott rendszerszintű társadalmi, gazdasági, politikai, erkölcsi bajainkon, az mélyen téved! Mert Bika havában minden megmozdul körülöttünk, így aki a szaturnuszi korlátozások ellenében idejekorán hoz uránuszi feloldásokat, engedményeket, annál az Uránusz-Szaturnusz kvadrátja, egymásnak feszülő ellentétes energiája kamatostul követeli majd vissza a maga „jussát”. Mert az Uránusz ebben a „játszmában” mindent visz...

 

Sajnos az égi jelekből kiolvasható, hogy még nagyon sok idő van hátra, hogy magunk mögött hagyjuk azt a bolygócsoportosulást, amellyel a fejünk felett beléptünk a 2020-as Korszakkapuba, s amely kiváltotta, megidézte és megteremtette a világi bajainknak „arcot” adó, pusztító világjárványt.

Mert hullámzó időszakokkal hol reményt adva enyhül, hol meg újra felerősödik a körülöttünk és bennünk élő probléma a 2020-as évben. S a Szaturnusz-Plútó együttállás által „életre keltett”, mindent végletesen átalakító, nehéz konstelláció, csak a jövő év elejére oldódik fel.

 

Ez az évindító bolygóállás volt ugyanis az, amely a felszínre lökte, feltárta az egyébként azonos energetikai gyökerekből eredő, globális határokon átívelő, romboló problémahalmazt.

Kezdve

a bevándorlás végletes elfajulásától,

a háttérben meghúzódó hatalmi politikai játszmákon át,

a háborús konfliktusokon keresztül,

a világot a markában tartó gazdasági elit intézményrendszereinek parancsosztó viselkedésén át,

a természeti katasztrófák vészjósló figyelmeztetéséig

és a pusztító, határokon átívelő világjárványig bezárólag.

 

Mert minden egyes felsorolt jelenség ugyanannak a fékevesztett hatalomvágynak, az aktív energia Bak és Bika analógiájú életterületein megjelent túlburjánzásának a kifejeződése. (Lásd a „Korszakkapu” és a ”Janus arcú magyar újév” sorozat írásait!)

 

 

Vagyis az évkezdő, 2020. januárjában - földies, Bak jegyből - induló, s a magából újító megoldásokat „kiizzadó” bolygócsoportosulásnak a lényegi elemét, (Szaturnusz-Plútó együttállás) ugyanis még jó egy évig látjuk oda-vissza „táncolni” az égen.

 

A konstelláció más elemei - amelyek már nem magáról a vírusról, hanem a vírus által a figyelem középpontjába kerülő társadalmi gyengeségekről és sebezhetőségekről szólnak -, pedig még hosszú éveken át fogják figyelmeztetni az emberiséget az értékalapú elvekre hagsúlyt helyező gondolkodásmódbeli- világnézeti-erkölcsi, valamint a geopolitikai elveket figyelembe vevő gazdasági-politikai struktúraátalakításra.  (Lásd a „Változások kapujában” című cikket!)

 

Éppen ezért, ezek az égi jelzések arra szólítják részben a világ vezetőit, s általában véve minden egyes embert, hogy ki-ki a saját „szemétdombján” teljes tudati változással, világnézeti és erkölcsi tisztulással, anyagi-fizikai világunkat érintő megújulással, spirituális igazságossággal orvosolja az Életen korábban ejtett sebeket. Mert a régi módszer megbukott...

 

S ki, mennél hamarabb jön rá a belső átalakulás, átváltozás, az élhető keretek megalkotásának és a régiek újraszabásának a gondolatára, azaz a „titok nyitjára”, arra annál enyhébben hat a körülöttünk tomboló, ám hullámzó mértékű, egymásból ok-okozati szinten következő veszedelem.

 

 

Mi magyarok, szerencsések vagyunk, mert a nemzet vezetői hamar reagálva a globális kihívásokra - nem a mindent letaroló hullámhegyeknek alámerülve -, hanem a lokális elveket figyelembe vevő, teljesen újszerű, másokétól eltérő, MAGYAR UTAT VÁLASZTVA, az Életet éltető, új struktúrákat hoztak létre. (Jupiter-Szaturnusz-Plútó együttállás és Bika Vénusz-Uránusz együttállás)

Olyan korlátokat, szabályokat, megújulást hozó gazdasági és társadalmi reformterveket dolgoztak ki és vezettek be, amelynek köszönhetően az ország – a most jövő nehéz időszak dacára is - a hullám hátára felkapaszkodva igyekszik előrehaladni a korábban soha nem látott globális nehézségek és a politikai ellenszél ellenében is.

Ez az újító magyar út nem véletlen, hogy sokaknak szúrja a szemét... (Lásd a „Száznap” című cikket!)

 

 

 

A karma törvénye, azonban mindaddig présel szorít, fojtogat, s szó szerint lélegzetvételnyi lehetőséget sem ad, amíg - az egyéni és közösségi szinten is megmutatkozó, erkölcsi, értékrendbeli és gondolkodásmódbeli globális válságot - amely „csak” kivetül az anyag világára - a helyére nem teszi az emberiség.

Mert ennek az alapproblémának a végső „testet öltése” maga a lélegzetelállító, fojtogató vírus...

(Lásd "A befolyásolás évezredes erői” című cikket)

 

 

Most, Bika időszakában, a mindent felforgató, mindent szétrobbantó és mindent fellázító Bika Uránusz azonban egy új szintre:

a teljes egyensúlyvesztés,

a talajvesztettség,

az összeroppanás,

a tudati meghasadás 

és a fékevesztett tombolás

szintjére

emeli az emberiség közös problémáját.

 

 

 

A virtuális kihívásokhoz, az ál-problémákhoz és a létezés nem fajsúlyos kérdéseihez szoktatott közösségek és egyének számára ha mindeddig nehéz volt a bezártság, a korlátozás, a betegség-tudat, az elszigetelődés, az anyagi korlátozottság és a kitettség elviselése, akkor most pszichikai, lelki és tudati értelemben is fel kell, hogy nőjenek a mindennapok kihívásaihoz!

Vagyis ne nyűglődjünk, mint az elkényeztetett gyerekek, hanem spirituálisan emelkedjünk fel a kihívás szellemi szintjéhez!

 

Ne üljünk fel a lázító, az értelmes szabályokat felrúgó, fékevesztett erőknek, mert az a szétforgácsoló energia, ami hatalmas sebességgel közelít, nem a szabadságot, hanem a tudati meghasonlást hozza el...

 

Egyszóval a neheze, csak most jön igazán!

 

Folytatjuk...

 

https://csizio.blogstar.hu/./pages/csizio/contents/blog/93649/pics/lead_800x600.png
2020 asztrológiai előrejelzés,2020. Bika,Asztrológia,Planétás,Spirituális elemzés 2020
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Ezeket a cikkeket olvastad már?