"MENJ BE A TE TITKOS HÁZADBA..." - Holt-ponton járunk... 3.Rész


„MENJ BE A TE TITKOS HÁZADBA…”

Holt-ponton járunk...

3. Rész

 

Holt-ponton járunk, mert Istent emlegetni, ám nem isteni elvek szerint élni nem lehet büntetlenül! S a büntetés most jött el. Nincs több idő elhallgatni a kozmosz törvényeiben ott élő Igazságot…

 

 

Ám most sem Isten büntet, annak ellenére,

     hogy hosszú évszázadok óta hazudnak a nevében,

     hogy mások véréből, verejtékéből, lemészárlásából, kizsigereléséből világbirodalmakat építettek fel a keresztre hivatkozva,

    

hogy Bibliával a kezükben, véres háborúkat indítottak az Igazság nevében,

     hogy hazug ideákat, történelmi eszményképeket állítottak az emberiség elé,

     miközben az Igazakét lerombolták, azok történelmét meghamisították,

    s nemzeteiket süllyesztőbe lökték az Igazság nevében…

 

S Isten mégsem büntet! Ne rakjuk rá a felelősség súlyos terhét!

Mi, emberiség büntetjük önmagunkat, mert elhagytuk Őt, s most 2020-ban csak utolért bennünket a kozmosz ok-okozati törvénye. Elindult a végelszámolás (Lásd a Janus arcú magyar újév sorozat cikkeit!)

 

Ördögi dolgot cselekedni az ördögi erőknek ugyanis könnyen lehet. Mert a gondolat és a tett azonos energiájú. Azonos irányba mutató hullámhosszon működik, így az éterben való előrehaladása - alantas erkölcsi minőségétől függetlenül - akadálytalan. Ezáltal a világi terjedése gát nélküli.

Ám rendre Istenre hivatkozni, de a mindennapokban „apró-cseprő” ügyekként kezelni Isten-ellenes tetteinket, erkölcsi kiskapuinkat nem lehet büntetlenül! Vagyis Istenről szólni, ám erkölcsi szabályokat áthágva cselekedni disszonáns energiájú. A gondolat és a tett nem azonos hullámhosszon működik, ellentétes irányultságú, így terjedése kaotikus és zűrzavart okoz az éterben. Megfertőzi azt…

Ez az elfertőződés zajlik a levegőn át. Ennek a totális tudati, erkölcsi elfertőződésnek ad teret a virtuális tér. Ez a végletes világi zavar érzékelhető az éterben, s látható az emberiségen...

A Nagyhetet elindító és Húsvéton átívelő, rendkívül erős kozmikus erőtér – a Jupiter-Plútó és Szaturnusz együttállás - azonban segít visszahatolni az Igazság gyökereihez. (Jupiter-Plútó egzakt együttállás, és Szaturnusz konjukció)

A 2020-as év eleje óta a fejünk felett ható bolygóállások leleplezik a képmutató hitet, az álszent, nem lélekből jövő vallásosságot, a menetrendszerű Istenre hivatkozást, a kiüresedett embert. Leleplezi mindazt, ami ellökte magától a spirituális tudást, a Szent gnózist.

Mert éppen e Tudás híján megszületett, évszázados erkölcsi kiskapuk és a tudás nélkül maradt hit szülték meg az emberi

- hitetlenséget,

- hiszékenységet,

- hiteltelenséget,

és végül: a hitevesztettséget.

 

Ez vezetett az ateizmushoz, az pedig a nihilizmushoz.

Innen csak egy lépés volt a szerves létformák, a kis közösségek, a családok, a falvak, a nemzetek és a természetes földrajzi egységek, a természetes régiók szétzilálása.

A totális energetikai káosz pedig idővel megszülte a természetellenes gondolkodásmódot, a gender-elméleteket, a nemek önkényes összekeveredését, az azonos neműek legális - néhol az egyház által szentesített - házasságát, végül pedig Jézus szentségének számtalan féle kigúnyolása, majd homoszexuális beállítása jött el. Nincs tovább…

 

 

A Nagyhetet elindító, Virágvasárnap hajnalára konkretizálódó és Húsvéton átívelő Jupiter-Plútó együttállás azonban az Igaz hit, az Erkölcs újjáéledését segíti!

Mert mára a legvégső határok legutolsó falához lettünk hozzászorítva, s a szétrepedés, a meghasonlás, a talajvesztettség állapotából - ami áprilisban, az Uránusz szétfeszítő erőterében, napokon belül még vár ránk - valójában már csak egy út van. S az felfelé, Isten felé vezet.

Távol az üres templomoktól,

önszántunkból,

közvetítői torzítás nélkül,

Isten és a megszületőben lévő, bennünk élő, Új Ember között.

Az ember saját „templomában”…

Isten hozott Mindnyájunkat a Vízöntő korban!

 

„És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, kik örömest imádkoznak fennállva a Gyülekezetekben és utcáknak szegletein, hogy az emberektől látassanak… Te pedig mikor imádkozol, menj be a te titkos házadba, és ajtód bezárva imádjad a te Atyádat, aki titkon vagyon, és a te Atyád, aki reád néz titkon, megadja néked nyilván, amit kérsz." (Máté 6.5-6.)

https://csizio.blogstar.hu/./pages/csizio/contents/blog/93232/pics/lead_800x600.jpg
2020. április hava,2020. Húsvét,Ars Regina,Planétás,Spirituális elemzés 2020,Új Ember,Vizöntő kor
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Ezeket a cikkeket olvastad már?