Holt-ponton járunk... 1. rész


Holt-ponton járunk…

I. rész

Nagyhét spiritualitása - 2020. április 6-13.

 

Holt-ponton járunk… A legvégső határok legutolsó falához szorította magát az emberiség. Még akkor is így van ez, ha a sohasem látott, határokon átívelő, globális betegség nemcsak más, vészjósló, globális problémát fed el, hanem magáról a lényegről akarja elterelni a figyelmünket. Az emberiség olyan holt-ponthoz érkezett, amelynek legfontosabb feladata az lesz, hogy a poláris földi létben, meg tudja különböztetni a lényeget: az idő feletti Igazat, az igaznak álcázott, ám újító köntösbe bújtatott régi ármánytól, iSTeN-t, a SáTáN-tól!

Kozmikus történelem

A 2000-es évek előestéjén lezárult Halak világkorszak „hatókörének” utolsó „kiáradásához” értünk most 2020-ban, a Vízöntő kor hajnalán. A két csillagjegy Égbolton való „átfedése”, azaz az egyik csillagkép a másikba való átnyúlása a két világkorszak, a kétféle gondolkodásmód kusza átmenetét jelöli.

Mivel a Vízöntő csillagkép a lábával „tapossa” a Halak csillagkép „vizét” az Égbolton, ennek a két világkorszaknak, identitásnak az összeadódását, összeütközését, hosszú történelmi korokon átívelő, feszült periódusát élte át az emberiség évszázadokon át.

Ennek az „átfedésnek” az okán mindkét jegy a legtorzultabb, legrosszabb, „összemosódott” arcát mutatta évszázadokon keresztül. Erejük és üzenetük zagyva következményét mára tisztán érzékelheti mindenki, e szó szerint elfertőződött világban, a fertőzött „posványban”…

Ez a két és fél évszázadon átívelő „vegyes időszak” szülte meg az emberiség önmagával való szembefordulását, nagy identitáskeresését - amely a Nagy Francia Forradalommal kezdődött - majd bomlasztó identitásválságát és végül Istentagadását, amely a mába torkollott.

Az 1700-as évek végétől még hosszú, gyötrelmes út vezetett a Vízöntő kor kezdetéig, az 1999-es, hatalmas erejű Napfogyatkozásig, a Halak korszak határig és a Vízöntő kor születéséig.

Amikor - amint arról János Apostol a Jelenések könyvében ír - Krisztus keresztje rajzolódott ki a csillagképekből, s a bolygókból az égen.

(Lásd az Elemi erővel című sorozat, A Négy elem és az Evangélisták kapcsolatáról szóló írást!)

A Halak világkorszak „utóhatása” azonban egészen mostanáig, a 2020-as Korszakkapuig tartott. (Lásd a Korszakkapu című írást!)

Ám

itt az ideje

végre tiszta vizet önteni

a pohárba!

Mert a Halak világkorszak szülte szent, keresztény eszmeiség olyan torzuláson és meggyalázáson ment keresztül, amely végül

- fizikai és lelki talajvesztettséget

- összezavarodottságot

- valós szellemi válaszok híján lelki kiüresedést

- Isten létének megkérdőjelezését

indukálta az emberiségben.

A Vízöntő kor kezdete pedig szellemi kapaszkodók hiányában mára megszülte 

- a végletes világi káoszt

- az értékek nélküli talajvesztettséget

- a virtuális zűrzavart 

-a hamis látszat-szabadságot

- és az identitásválságot 

a közösségből egyénekre „darabolódott” fejekben.

Valóban a legvégső határok

legutolsó falához lettünk hozzászorítva,

s innen nincs tovább hová hátrálnunk!

Ám higgyük el, kozmikus történelmet élünk!

S ideje - most Húsvét idején - megtisztulva felnőni a feladathoz!

Mert

- a végletes káosz kellős közepén

- a még jóideig tartó, súlyos nehézségek dacára

- a soha korábban nem tapasztalt, újszerű technikákat is bevető, pokolian gonosz ellenszélben

- az ördögi erők támadása közepette

végül

az elvetett,

tiszta mag

a Fény születésekor,

még idén kicsírázik!

(A Jézus születésekor együttálló Szaturnusz-Jupiter konstelláció kiegészülve más fontos részletekkel - 2020-ban, Vízöntő égisze alatt újarismétlődik a Téli Napforduló napján... A szent pillanat előtt teljes alázattal, mélyen fejet hajtva hosszasan szólunk még!)

S ha a Jó Isten is úgy akarja, még azt is sokan megérjük, hogy „gyümölcsöt” terem…

Mert a világkorszakok határán,

az emberiség holtpontján,

a két világkorszak,

s az eltorzult világképek összecsapásának küszöbén

a lehúzó, széttöredezett, meghasonlott, álságos világból

- a komor látszat ellenére -

egy valódi új világ van születőben!

Ezen a holt ponton járunk, most 2020. Húsvétján...

Folytatjuk...

https://csizio.blogstar.hu/./pages/csizio/contents/blog/93011/pics/lead_800x600.jpg
2020. Húsvét,Ars Regina,Kereszténység,Planétás,Spirituális bölcselet,Vizöntő kor
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Ezeket a cikkeket olvastad már?