Megrendítően szép... 2020. Kos havának asztrológiai előrejelzése


Megrendítően szép…

Kos havának asztrológiai elemzése, 2020. március 20. - április 19.

 

 

Megrendítően pusztító és egyben meghatóan szép pillanatai előtt állunk a 2020-as évnek. Mert mindaz az embert próbáló nehézség - amelyről hónapok óta írunk -, most, Kos havában, sokszoros erővel jelentkezik életünkben. (Kos ura a Bakban álló Mars csatlakozik a Bak Jupiter-Mars-Plútó-Szaturnusz együttálláshoz) Ugyanakkor megrendítően emberi, könnyfakasztóan szép jelenetek is sorjáznak majd körülöttünk, mert bajban ismerszik meg igazán az ember…

Ezért köszönet és hála e kiélezett helyzetben az egészségünkért dolgozóknak, a biztonságunkra vigyázóknak, a mindennapi kenyeret az asztalunkra tevőknek, a társadalom rendszerszintű működését összetartó döntéshozóknak és azoknak a jóakaratú embereknek, akik „láthatatlanul” segítik bajba jutott embertársaikat. Nem felejtjük, s ami ennél sokkal lényegesebb, a Jóisten sem felejti el! (Halak Neptun trigon fényszöge a Bak bolygócsoportosulásra)

Ám azokat a percembereket, haszonleső politikusokat, pitiáner csalókat, a hamarosan felbukkanó gazdasági nyerészkedőket, s a lelketlen, ismert és névtelen megmondóembereket sem felejti el a Jóisten, akik továbbra sem tanulnak a világi események határtalanságából… Mert ők azok, akik egyéni akaratukkal, önző szándékaikkal - akár szűkre szabott életükben, akár globális méretekben – továbbra is olyan önérdek által irányított határokat lépnek át, amely energetikailag összeadódva, a kiváltó oka e mindent elsöprő erejű, határokat nem ismerő, globális veszedelemnek. (Lásd korábbi írásaink)

Nos, egyben biztosak lehetünk, ha a társadalom idővel el is felejti őket és tetteiket, a Jóisten biztosan nem felejt! Mert, ez a karma törvénye, amit viszont ők felejtenek el! Mert nem értik, nem látják, hogy 2020. januárjában egy korszakkapun lépett át az emberiség, amelynek pusztító világi történéseit csak magának köszönheti. S ahol semmi sem lesz úgy, mint régen volt… (Lásd Korszakkapuban és Janus arcú magyar újév című cikksorozat írásait)

 

Az Erő jelenléte

2020. március 20-án, a fejünk felett haladó áldott Nap a Kos csillagjegybe, világi problémánk ezzel pedig egy új szintre lépett.

Ez annak köszönhető, hogy a Kos uralkodó bolygója, az erő szimbóluma, a Mars belépett abba, a szigorú határvonalakat húzó, pusztító erejű bolygócsoportosulásba, (Bak Mars-Jupiter-Szaturnusz-Plútó), amelynek agresszív jellegét nemcsak felerősíti, de az ellene tett emberi erőfeszítések fokozódását jelzi.

Nem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy háborúban állunk... (Bak Plútó-Mars együttállás)

Ugyanakkor éppen ez a bolygókapcsolódás jelzi az erőszakszervezetek, avagy rendvédelmi szervezetek, azaz a rendőrség és a katonaság társadalmi, közösségi életünk rendszerszintű működésébe való bevetését. (Bakban álló Mars és bolygócsoportosulása)

Az Erő bolygója, azonban nemcsak a probléma méreteit fokozza, hanem a hitünk, hitetlenségünk egymással vívott harcát is erősíti (Mars-Jupiter együttállás).

A Mars az égen való továbbhaladásával, azonban a pusztító kór, a legrosszabb, végzetes arcát is megmutatja… (Mars-Plútó együttállás), továbblépve pedig növeli a kényszer kiszolgáltatottság mértékét, a bezártságot és a szigorú korlátozások jelenlétét is életünkben. (Mars- Szaturnusz együttállás)

Ám nem lehet hangsúlyozni azt a hatalmas, marsikus, emberi erőfeszítést, amely a kényszer-helyzethez való alkalmazkodást, a társadalmi struktúra-átalakítást, a társadalmi élet működtetését szolgálja.

 

A társadalom egészének színtérén jelentkező probléma

A Nap Kos csillagjegybe lépésével (Kos 0.fokra lépő Nap, Vízöntő Ascendens) jelzi, a kényszer-helyzet társadalmi méretűvé válását. Ezt erősíti tovább, hogy ebben az időszakban, Magyarország horoszkópjában is Vízöntős területen, a 11-es házban jár a Nap. Vagyis a társadalom nyílt színterén, az eddiginél jóval tágabb körben érzékelteti a problémát. Március a 21-től egészen hónap végéig a tartó Nap-Rák Karmapont feszült fényszöge pedig, jelzi, hogy valóban a nemzet, a haza, a család színterére bővült a körülöttünk élő nehézség.

 

Érzelmi felfokozottság

Március 27-től erős érzelmi feszültségeket élhetünk át (Bika Uránusz-Hold együttállás, kvadrát Bak Bolygócsoportosulás), amely az életünk anyagi, pénzügyi, gazdasági nehézségéből fakad. Március hónap utolsó napjaiban zavaros információk és talajvesztettség érzése korbácsolhatja fel érzelmi életünket, (Halak Neptun-Merkúr együttállás kvadrát Ikrek Hold), ugyanakkor pont ezek az gondolatok érlelik meg a segítőkészséget, az emberbaráti cselekedeteket…

 

Struktúra átalakítás

Sokszor említettük az elmúlt hónapokban, ezt a szóösszetételt, amely a Bak Plútó, Bika Uránusz bolygókhoz kapcsolódik, s mely nemcsak felszította, "felrobbantotta", de „szét is szórta” a Szaturnusz-Plútó által jelzett világ-betegséget, a világjárványt.

A két nagy transzcendentális energia, (Uránusz, Plútó) a társadalmi szisztémák csúcsán állva (Bak), a bankrendszer, a egyéni és közösségi világunk anyagi, pénzügyi, gazdasági területeit, életünk anyagi erőforrásait jelentik( Bak, Bika). Azonban nemcsak anyagi életünk és a globális gazdaság összazavarodását, megrogyását jelzi,( Bak Szaturnusz-Plútó, kvadrát Bika Uránusz), de éppen ez a kényszer-kapcsolat, feszültség „izzadja ki” majd ki e végletes, struktúraátalakítást jelző energia „másik”, jobbító arcát.

Vagyis a kényszer viszi rá, ezeket a társadalmi szisztémákat, hogy az uránusz „másik arca”, ez a reform-energia, átstrukturálja, fizikai síkon, gazdasági téren, sőt az ipari-termelésben - mind az egyes embert, mind a globális gazdaságot. Azaz az új határvonalak, új törvények, új szisztémák kidolgozására kényszerítse.

Mivel ezek borzasztóan lassú haladású bolygók, ezért évekig tart még az az újragondolás, az újratervezés, amelyről oly sokat szóltunk már!

S amelyre oly régóta szüksége van a társadalmaknak, miszerint a határtalan globálisból, a határok közé szorított lokális szinten kell ismét gondolkodnia, működnie, boldogságát keresnie az emberiségnek! (Bak Szaturnusz-Plútó)

Kos havának végére, a fejünk felett haladó, mindent megvilágításba hozó, áldott Nap rátér a Bika Uránusz bolygóra, mely az anyagi feszültségek, a nehézségek belépését jelzi, az április 19-től induló időszakban…

 

Érték-rend-átalakulás

Március hónap végén, a saját otthonában, Bikában járó Vénusz, s a hozzá csatlakozó Hold segítő fényszöge jelzi, hogy életünkben átértékelődik az anyagi-fizikai világhoz, annak értékéhez való viszonyunk. Vagyis azok a komoly anyagi veszteségek, nehézségek amelyek előtt még csak állunk, bízhatunk benne, hogy helyreállítják értékrendünket, helyrepofozzák a föld-bolygó erőforrásaihoz, a megtermelt anyagi javakhoz való viszonyunkat. Éppen ideje volt már, hogy az a határtalan fogyasztás, ami az emberiségnek természetessé vált az elmúlt évtizedekben, a „karantén-magányunkban” most, ha nem is magunktól, hanem egy súlyos világi kényszer szorításában átértékelődjék! (Bika Vénusz-Hold együttállás, kistrigon halak Neptun, Bak bolygócsoportosulás)

S végül, egy utolsó, záró gondolat...

A Halak Neptun, amiről már hosszasan írtunk, s részben a talajveszettség, az „elcsábíthatóság”, a „lila-ködös” becsaphatóság, az álinformációk és ál-filantróp jelszavakkal munkálkodó átverések okozója életünkben, a világi polaritás okán a legfelemelőbb, legszolidárisabb bolygóerőket is jelenti.

Mivel gyönyörű, segítő fényszögekkel vesz részt az égbolton, bízhatunk benne, hogy énünk legjobb oldalát, legönzetlenebb, legjellemesebb arcát hozza előtérbe. S amint fentebb írtuk, valóban bajban ismerszik meg az ember, bizonyára nagyon sokakban fogja előcsalogatni a krisztusi, felebaráti-szeretet érzését, az ott élő Képmás Ént! (Halak Neptun szextil Bak Bolygócsoportosulás)

 

 

 

 

 

https://csizio.blogstar.hu/./pages/csizio/contents/blog/92134/pics/lead_800x600.jpg
2020 asztrológiai előrejelzés,2020 Kos csillagjegy,Asztrológia,Bak Szaturnusz,Bak Szaturnusz-Plútó együttállás,Bika Uránusz,Csillagbölcselet,Halak Neptun,Határok,,Planétás
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Ezeket a cikkeket olvastad már?