Viharos sebességgel...


Viharos sebességgel nézzünk fel az égre!

 

Viharos sebeséggel kavarog a betegség, a tömeges invázió, a zavarkeltés és a politikai haszonszerzés… “Sohasem gondoltam volna…, sosem hittem volna, hogy ez megtörténhet…” - mondogatják hamarosan az emberek, mert a fejünk felett ható bolygóerők nincsenek összehangban az emberiség által keltett erőtérrel, s ez súlyos érzelmi, erkölcsi nehézségeket, szellemi zavarodottságot, “egész”-ségügyi problémát, agresszív inváziót és világi káoszt okozhat fizikai életünkben…

De nézzünk fel az égre, miről is szól ez a körülöttünk és bennünk kavargó “vihar”?

 

Amint azt korábban is kifejtettük már, 2020. januárjában, a Bak Szaturnusz-Plútó együttállással egy korszakkapun, egy szigorú határvonalon lépett át az emberiség.

 

A pusztító erejű, hatalmas változásokat hozó Plútó üzenete adódik össze a sorsátalakító nehézségeket, az eddig biztosnak vélt “határokat”, normák átlépését, lebontását és újak építését jelentő szaturnuszi erőkkel, melyek egyéni és tömeg szinten hatnak ránk.

 

 

 

Az Istenellenes,

ezáltal erkölcstelen hatalmi felfogásra épülő múlt,

rendszerszintű problémájával

küzd az emberiség…

 

A Világi hatalom kérdései

ugyanis sehogyan sem illeszkednek

a szellemi hatalom,

az Élő Isteni Igazság kérdésköréhez…

 

A fejünk felett ható erőtér Bak, valamint Bika-Halak “területén”, társadalmi, gazdasági-pénzügyi, szellemi-erkölcsi, világnézeti struktúraátalakításokat, reformokat követel részben egyéni, részben az egész emberiséget érintő, globális társadalmi szinteken!

 

Azért azonban, hogy ennek a pusztító erejű, hatalmas tömegeket is megmozdító, erőkoncentrációnak a fizikai kényszerítését elkerüljük, önszántunkból kellene

szellemi-tudati síkon megérteni a problémát,

szembesíteni önmagunkat a kijavításra váró hibáinkkal,

s mélyreható módon, gyakorlati szinten változtatni!

 

 

 

Ha önszántunkból cselekszünk,

együtt mozgunk a kozmoszból jövő energiával,

így annak segítő erejét, nem pedig pusztító hatását érzékelnénk.

 

 

Mivel a transzcendentális erők a tudat, a gondolkodásmód átalakításáról szólnak, ezért

rendszerszintű struktúrák,

helyesnek hitt megszokások,

téves beidegződések,

idejétmúlt, mindeddig “tudásnak vélt tudások”

és rendíthetetlen bizonyosságnak hitt bizonyosságok

 

felismeréséről, leleplezéséről és lelepleződéséről,

illetve azok kijavításáról szól a körülöttünk és bennünk kavargó probléma.

Kicsiben, egyéni szinten és nagyban, globális társadalmi szinten egyaránt.

 

Ehhez a rendszerszintű változtatáshoz azonban óriási alázat és óriási bátorság kell, mert kíméletlen önszembesítéssel lehet csak felismerni összes hibánkat!

 

 

Oyan világnézeti kérdések kerülnek majd terítékre,

amelyekbe katedrák roskadnak bele,

biztosnak hitt falak dőlnek össze,

mert téves gondolatokhoz,

téves elvekhez,

téves erkölcsi megítéléshez,

és bizony téves történelmi ideákhoz,

nem pedig az Isteni Igazsághoz “ragaszkodik” az emberiség…

 

 

Aki és amely társadalmi szerveződés nem hajlandó gondolkodásmódját, életvezetési struktúráját, a “régi-új”, vagyis az isteni Igazságba illeszkedő, szellemi-gondolati eszmék szerint megváltoztatni, azt komoly nehézségek érhetik!

 

 

 

 

 

 

Nincs új a Nap alatt,

avagy a történelmi léptékű erőtér

 

Ez az önmagában véve is nagyon komoly, történelmi időközönként előforduló (Bak Szaturnusz-Plútó) erőtér egészül ki az égbolton a két másik, egyéni gondolkodásunk, erőnlétünk, érzéseink szintjén jóval túlmutató, úgynevezett transzcendentális bolygókonstelláció energiájával, (Halak Neptun, Bika Uránusz), amely így együttesen körülbelül 500 évente ismétlődő, periodikusan mozgó, történelmi előképet idéz meg.

(Erről következő cikksorozatunk, a Kozmikus Újratervezés ad hírt!)

 

 

Ez a bolygókonstelláció

az emberiség történelmében

mindig a hatalom kérdéskörét,

a birodalmi struktúrákat érintette

és globális, társadalmi, gazdasági, pénzügyi rendszerekben,

valamint világnézeti, vallási kérdésekben hozott

változásokat.

Ez most sincs másképp…

 

 

Most is olyan megrendítő erejű mozgások határán, hatalmas változások “szaturnuszi” küszöbén állunk mindannyian, amelyek a múlt hibáitól való eltávolodásra és felelősségteljes változtatásokra sarkallnak bennünket!

 

 

Tisztességtelen, erkölcstelen az ellenerő részéről e kiszolgáltatott világi helyzetet, a közeljövő kihívásait hatalomtechnikai lépésekre, politikai haszonszerzésre használni!

 

Ám nincs új a Nap alatt…

Sokat írtunk már a figyelemelterelő, áligazságokat, álemberiességet jelző, Halak neptuni erőkről és a Plútó ördögi arcáról…

 

500 évvel ezelőtt -

azonos bolygóállásokkal -

Mohácsnak “ágyazott” meg

a magyarságot idegen érdekeknek kiszolgálni akarók,

és az egymással veszekedő,

hatalomért harcolók közt

magára hagyott ország…

1517-20 között, azonos bolygók álltak a fejünk fölött, mint most! Látni kellene végre, s tanulni a múlt hibáiból, mert történelmi korok jönnek, s mennek, csak a díszlet és a jelmez változik, az alantas emberi reakció azonban nem…

 

Most, a Halak csillagjegyben járva, a Nap-Neptun együttállás erőterében az iSTeNi igazság, azaz a kozmikus törvény kerül majd a Telihold fénye által megvilágításba.

Ez egy nagyon komolyan veendő erőtér!

Éppen ezért van kitéve ez az értékrend megannyi támadásnak az ellenerő - mondjuk ki bátran –

a SáTáNi gazság részéről.

Ez a földi polaritás törvénye.

 

 

Nézzünk fel az égre,

milyen bolygóerők kavarognak körülöttünk!

 

 

A Szaturnusz – Plútó együttállás kényszerítő erői egyrészről “végletes” lezárásokat, elhatárolódásokat, és határvonalakat, valamint “végtelen”, világméretű, határokon átívelő nehézségeket jeleznek.

 

A “plutonikus” pusztulástól való, “szaturnuszi” félelmek, valamint az agresszív erővel támadó betegség és tömegméretű invázió szintén a Szaturnusz-Plútó analógiája.

 

A “Sohasem gondoltam volna…”, és a “Sosem hittem volna, hogy ez megtörténhet…”

jellegű mondataink, a Halakban álló Merkúr-Nap-Neptun együttállásnak “köszönhetően” hamarosan megsokasodnak.

 

Mivel a probléma “bennünk él”, csak idő kérdése, melyik órában lépi át a határokat (szaturnusz), s dúsul, sokasodik (Jupiter), majd robban be (Uránusz) meghökkentő betegségek és/vagy agresszívan támadó tömeg formájában(Bak Jupiter-Plútó-Szaturnusz együttállás kvadrát Kos Vénusz)

 

 

Mivel a Szaturnusz-Plútó együttálláshoz napokkal ezelőtt - február közepén - csatlakozott a Jupiter, a “magyarok csillaga”, valamint a hit, erkölcs, igazság, jog analógiáját hordozó bolygó is, így ezekben a témákban számíthattunk és számíthatunk még május közepéig rendszer-elvű átalakításokra és vele párhuzamosan - a polaritás okán - erkölcstelen, zaklató támadásokra! (Bak Jupiter-Szaturnusz-Plútó kvadrát Bika Uránusz)

Életünkben feltűnnek az új “határvonalakat” húzó és határokat lezáró jogi átalakítások, melyek egyrészről egy lépést tesznek az igazság és a jog rég nem látott kézfogója felé, másrészről pedig a szaturnuszi bajok terjedése ellen kelthetik életre a korlátozás különféle formáit

S hogy mi váltja ki mindazt, hogy testközelbe kerülnek a mindeddig oly távolinak tűnő, globális méretű válság, számunkra is érezhető, érzelmi síkra került pusztító eseményei?

A Vénusznak, majd a gyors járású Holdnak “köszönhető” hogy február utolsó napjaitól a világban tapasztalt pusztulás, fanatikus pusztítás, a kártékony erőszak hatásai utolérnek bennünket is.

E bolygóenergiák hatása felfokozott érzelmeket, aggódást, olykor dühöt indukálnak bennünk, melyek feltüzelt, heves érzelmeitől, a belőlük táplálkozó meggondolatlanságtól, a durva megnyilvánulásoktól igyekezzünk távol tartani magunkat!

Az ellenerő épp arra készül, hogy ezt a világi zavart úgy használja ki, hogy a saját rendszerszintű “átalakításait” becsempéssze életünkbe…

Március első napjaitól depressziós, pesszimista, rideg érzelmek telepedhetnek ránk, s a bizalom kérdésköre, a bizalmatlanság érzete kerülhet előtérbe -világi félelmeink okán… (Vénusz-Szaturnusz kvadrát)

Ismét ki kell emelnünk a március 8-i és 9-ei napot, melyről előző cikkünkben írtunk már. Ekkorra kulminálhat a határainkon átlépő agresszivitástól, durva erőszaktól, veszélyes betegségtől való félelmeinkből táplálkozó világi zűrzavar…

Az érzelmi és tudati síkon rendkívül erős energiájú, Halak Nap-Neptun együttállás okán egyik oldalról zavarodottság és talajvesztettség érzete vehet erőt rajtunk,

másrészről pedig a spirituális gondolatok megsokasodásával, a miértek elhangzásával, és a túl sokszor mellőzött, Istent kereső fohászokkal szembesíthetjük magunkat a Telihold fényében!

Mivel ugyanezen időben konkretizálódik a Bika Vénusz-Uránusz együttállás, a világi történések feszült érzelmi reakciókat válthatnak ki belőlünk, így az anyagi világhoz való viszonyunk és a bennünk élő szerzési vágy fékevesztett birtoklási lázat indukálhat...

 

S hogy mi végre küldi az Ég ezeket a pusztító erejű jelzéseket, agresszív eseményeket?

 

Azért, hogy meglássuk, életünk mely szintjein kell komoly átalakításokat, újításokat végeznünk! Mert hamarosan - Bika időszakában, április 22-23-i Újholdjánál - anyagi világunkban, gazdsági életünkben látjuk majd, hol kell új határokat, újító szisztémákat, új falakat, új struktúrákat építeni, a régieket, elavultakat pedig lezárni!

 

Egy utolsó, “éteri” gondolat…

…hogy visszatérjünk az elemzés címéhez!

 

A Levegő elem, az éter volna az a közeg - a négy világi alkotóelem egyik “pillére”-, amelyet a gondolatok közvetítésére használunk, s amely az életet boztosítja számunkra a Földbolygón.

 

Ám mégsem halljuk egymást, mert akkora az elmét -értelmetlen, primitív, ál-információval - roskadásig megtöltő társadalmi zörej és a politikai rikácsolás

S ahelyett, hogy  az éteren keresztül a szellemi erőkkel és Istennel lépnénk kapcsolatba, a “teret” ördögi médiazaj tölti ki!

 

Nem véletlen, hogy a világi kór, a határokon is átívelő globális vész, a Korona vírus, éppen a Levegő elem szellemi üzenetét hordozva, a légzőszerveket támadja…

Mert semmi sem véletlen!

https://csizio.blogstar.hu/./pages/csizio/contents/blog/91124/pics/lead_800x600.jpg
2020 asztrológiai előrejelzés,a Négy elem szellemi üzenete,Asztrológia,Bak Szaturnusz,Bak Szaturnusz-Plútó együttállás,Bika Uránusz,egyensúly,Éter,Halak Neptun,harmonia,Határok,,Isteni Igazság,Isteni Rend,Kozmikus Törvény,Levegő elem,Magyarország horoszkópja,Mohács,Planétás,Plútó,Spirituális bölcselet,Spirituális elemzés 2020,telihold,Teremtő Isten
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Ezeket a cikkeket olvastad már?