A látható és a láthatatlan ember


Elemi erővel 3.

A Látható és a láthatatlan ember

 

A földi világ négy építőköve, a négy őselem szoros összefüggésben áll az evilági létünkben “kapott” látható és láthatatlan testeinkkel. Nem véletlen a többes szám! A fizikai testünkön túli, további “láthatatlan”, úgynevezett fénytesteink nem a középkori festők arany glóriaként, vagy színes mandorlaként ábrázolt művészi különcködése. Hanem valóság. A tamáskodó, modern ember számára, igen régóta fényképezhető és mérhető része emberi létünknek.

 

Az ember ugyanis a kezzelfogható fizikai testén túl rendelkezik - a beavatottak számára látható és érezhető -, további három energiatesttel, amely a négy őselemhez, a földi négyességhez kapcsol bennünket. Ezek mindaddig velünk élnek, amíg emberi testben itt vendégeskedünk a földi létben.

Mert aztán…

Aztán, e négy testet itthagyva,

csak egy ötödiket,

az ötödik elemet visszük tovább…

 

 

 

A FÖLD elem és a fizikai testünk

 

A kőkemény szabályrendszerrel bíró, kézzel is jól tapintható FÖLD elem kivetülése a talpunk alatti föld. Ez a biztonságot, stabilitást, korlátozásai mellett is kapaszkodókat jelentő közeg a fizikai testünkkel analóg.

 

Ez a fájdalmat érzékelő, betegség-jelzéseknek helyet adó, finom ölelést és kényeztető simogatást igénylő fizikai testünk a legkézenfekvőbb megynyilvánulása ittlétünknek. Ez az a test, amelynek oly sok mindent megadunk. Kényeztetjük, trenírozzuk, hiszen vele azonosítjuk saját magunkat, s mások bennünket.

 

E születésünkkor kapott porhüvely

“pont ott bő és pont ott szűk",

amellyel a legjobban szolgálja

az öröklétből jövő Énünk,

 szellemi fejlődését.

 

 

Testünk nemcsak betegségeivel, hanem már önmagában testi fizikumával is jelez, hogy folyamatos önelemzéssel lelki finomodásra, szellemi fejlődésre, tudatos gondokodásra és cselekvésre ösztökéljen bennünket. Kérdés, észrevesszük-e üzeneteit? Pedig olyan tükörképe Énünk örök részének, amelybe belenézve igazodási pontokat, fejlődési irányokat tudnánk “diagnosztizálni”.

 

Amikor tudomást sem veszünk magasabb léttagozatainkról, lelki, szellemi minőségünkről, s emberi létezésünket, boldogulásunkat és nehézségeinket kizárólag testi mivoltunkkal, így a fizikai világgal azonosítjuk, akkor ne csodálkozzunk fizikai kiszolgáltatottságunkon.

 

Hiszen mindazt a hiátust, belső űrt és nyugtalanságot, amelyet énünk láthatatlan, örökléthez tartozó része kelt bennünk, azt kézzelfogható javak külső pótszerével igyekszünk kielégíteni, kibékíteni, megnyugtatni és “begyógyítani”.

 

Egy ponton túl azonban,

 már nem lesz miből bepótolnunk a hiányzó szellemi oldalt,

 nem lesz hová “menekülnünk” meg nem élt érzelmeink elől,

 s nem lesz az a fizikai muníció, amivel betömködhetnénk a lyukakat…

 

Az emberiség

a lelki-szellemi űrjeit kitöltő anyagi pótszerekért

- még ha nem is realizálja érzelmi,

szellemi, fizikai nehézségeinek okát -,

nap, mint nap búsásan megfizet...

 

 

 

A LEVEGŐ elem és az Étertestünk

 

A LEVEGŐ elem, másnéven az éter az a közeg, amely összeköt bennünket egymással, rezgései hozzásegítenek az ember-ember közötti kapcsolatok megéléséhez.

 

Ezen a “vezető közegen” keresztül lépünk magával a földi világgal is kapcsolatba születésünk, felsírásunk pillanatában. Tüdőnk kitágulásával, az első lélegzetvétellel, Énünk örök része, Lelkünk birtokba veszi a testet. S ugyanígy távozunk az emberek világából, amikor az utolsó perc utolsó pillantában, kileheljük a lelkünket…

Ez a láthatatlan közeg, ez az éteri elem adja testünk első, láthatatlan részét, auránk első energiaburkát, mely nem véletlenül viseli az étertest nevet.

 

Az Étertesten keresztül “kommunikálunk” és metakommunikálunk, melyhez az érzés is elég. Ki ne ismerné fel milyen az, amikor egy zárt helyiségbe lépve, szavak nélkül is érezzük “milyen ott a levegő”… Kellemes közeg fogad-e bennünket, vagy titkolózó, elzárkózó, netalántán ellenséges térbe kerültünk? Az Éter a felelős azért is, hogy olykor idegen nyelvű, kultúrájú társaságban, nyelvi nehézségeink dacára is képesek vagyunk jól érezni magunkat, máshol pedig, annak ellenére, hogy “egy nyelvet beszélünk”, mégis megfulladunk…

 

E “láthatalannak” nevezett testünk, azon aura-részünk, amely az energia legsűrűbb szintje. Hiszen az anyagba sűrűsödött testünk és további finom-energiatesteink között képez átjárót. Étertestünk, mintegy közvetítő kapocsként köti össze fizikai testünket, a további fénytesteinkkel, auránk különböző, egymásra ható rétegeivel. Ezáltal a minden élő organizmust körbeölelő, Életenergiával való kapcsolatteremtésünket is szolgálja.

 

Az étertest, mintegy védőburok, tojásdad, mandorla formában veszi körbe látható testünket. Nagysága és tisztasága egyenes összefüggésben áll fizikai testünk szerveinek energiaállapotával. Az itt keletkezett - kézzel is kitapintható – energiablokk - energiafelhalmozódás, vagy hiány -, megelőzi a fizikai test kóros elváltozását, azaz rámutat “megszülető” betegségeinkre.

 

A minden élő organizmust, így az embert is tápláló életenergiát - melyet a különböző keleti kultúrák prana, ki, chi áramlásának neveznek - ezen az étertesten keresztül táplálhatjuk vissza érzelmi és tudati nyitottság mellett, helyes testi gyakorlatokkal.

 

 

 

VÍZ elem és az Asztráltestünk

 

A VÍZ az érzelmi világ, a tisztaság, a lelki megtisztulás, az újjászületés jelképe.

 

Ez az a közeg, amelyben egy hosszú, kemény nap után elmerülve, érzelmileg felold, ellazít bennünket. Úgy is szoktuk mondani, hogy testünkből “kihúzza a feszültséget”. Olyan kellemesen dédelgető közeg, amelyben legszívesebben egy életen át “lubickolnánk”.

 

Ennek az érzelmi energiának, azaz a VÍZ elemnek a leképeződése az asztráltestünk, vagy más néven lélektestünk világa.

 

Amikor megbetegszünk, ezen a rétegen jól érzékelhető a kibillentség. Nem csoda, hiszen betegségeink mögött mindig érzelmi megingásunk, haragunk, bánatunk, megbántódottságunk, elhatárolódásaink állnak.

 

Az előző étertestnél, az asztráltest kifinomultabb energiatest, érzelmeink energiakivetülése, így a látó ember, vagy az aurafotó, a hangulatunktól függő, színhullámzásként érzékeli.

 

Külvilágbéli kapcsolataink - mivel érzelmi eredetűek -, “szeretem, nem szeretem” játékok, pozitív vagy negatív érzelmeket indukálnak bennünk.

A külvilágból “átvett” negatív érzelmek, csakúgy, mint az általunk másokra kibocsátott rossz érzések, nyomot hagynak energiatestünkön törések, szakadások, elvékonyodások formájában.

 

Ha ez az állapot hosszabb ideig fennáll, az betegséghez vezet.

Mivel az asztráltest, az energia ki-be áramlást biztosító, tölcsérszerű csakráknak ad otthont, a káros érzelmek, a pesszimiszta életfelfogás, a folytonos fanyalgás azok eltömődését, beszűkűlését, okozzák csökkentve ezzel az aura, végül a fizikai test egészséges működését.

Érzelmi játszmáink ezért nagyon veszélyesek!

 

Védekezni ellenük csak úgy tudunk, hogy a következő létfokozatban, tudatos énünk szintjén megerősödünk. Ha szellemileg megemelkedve, tudatában vagyunk helyes és rendíthetetlen álláspontunknak, gondolataink, cselekedeteink nem az érzelmi kapkodásunk, bizonytalanságunk, kiszolgáltatottságunk, félelmeink kivetülése, akkor a ránk ható negatív érzelmek “támadásait” sem engedjük át magunkon.

Vagyis emelkedetettebb tudati szinten állva, nem hagyjuk, hogy érzelmeink "rángassanak" bennünket.

 

 

 

TŰZ elem és a Mentáltestünk

 

A TŰZ erők az ember teremteni vágyásával, vitalitásával, akaratával, harciasságával, az önmagáért és eszméiért való kiállással vannak összefüggésben.

 

Ám a TŰZ elem legfontosabb megnyivánulása, az ember teremtő képessége.

Szellemi tudás, mely a világtörténelem nagy tetteiben, kimagasló alkotásaiban, újszerű találmányaiban, szemetgyönyörködtető művészetében van jelen. Alkotásvágy, melyet az ösztönökön és az érzelmeken túl a tudatos teremteni vágyás, tudatos énünk magasabb rendű céljai táplálnak.

 

Olyan – a földi élőlények között, csak ránk emberekre jellemző - töltés, amely Képmás mivoltunkra emlékeztet bennünket.

 

S mivel ez a képesség csak a miénk, “istenarcú”, képmás embereké, ezért óriási felelősséget adott a kezünkbe a Jóisten azzal, hogy minden döntésünkkel és cselekedetünkkel, hatással vagyunk a teremtett világra. (lásd “Teremtő természetünk” című írás)

 

Láthatatalan testeink sorában a TŰZ elemhez mentáltestünk, másnéven a szellemtestünk tartozik.

 

Szellemtestünk - az előbb felsoroltak közül -, a legfinomabb energiájú, s még távolabbra terjed a fizikai testtől.

 

Ez már a másokat magával ragadó, “szellemi kisugárzásunk” tere.

Az intellektus hordozója, a gondolkodó elme közege, az ok-okozati összefüggésekre épülő gondolkodás energetikai leképeződése.

 

Minél emelkedetebb a gondolkodásmódunk, annál tisztább a szellemi testünk is, annál fényesebb a kisugárzásunk. Ennek okán, annál erősebb burokkal védjük a külső hatásoktól az alacsonyabb fokozatú energiatesteinket, nem beszélve fizikai testünkről.

 

Halálunkkor, fizikai testünkkel együtt, étertestünk, érzelmeinkhez kötődő asztráltestünk és gondolataink, szellemi erőnk kisugárzásához kapcsolódó mentáltestünk is elhal. Hiszen ezek kiszolgálták embertestbe bújt énünk, ezéletbeli emelkedését, a szellemi lajtorján való felfelé haladását.

Csak egy valamit viszünk tövább az öröklétbe…

A földi lét négy elemének a “kereszteződésében” ott álló, titkos ötödiket…

 

"Ki" nem más, mint

                                 az Örök Énünk

 

Ha képesek vagyunk a bennünk élő, s bennünket körbeölelő elemekkel békességben élni, akkor egyenes út vezet magasabb rendű önmagunkhoz…

 

Mert ekkor - túllépve a kicsinyes én, az ego önző vágyain, céljain, s eszközrendszerén - elérjük e négy elem “kereszteződésében” azt a pontot, amely az Ötödik elem, az “örök ember” képviselője. Ez nem más, mint a Felettes énünk, fizikai énünkön messze távol eső eredő, vagy Lélek “testünk”,

 

Mely már nem a fizikai világ négyes alaptörvényére épülő földi világhoz, hanem a messzi szellemvilághoz, a holisztikus élethez köti énünk örök részét, a Lelkünket.

 

Az emberiség történelmében,

úgy 170 évenként,

elér bennünket a kozmoszból érkező energiák sorában,

az a most is fejünk felett álló Halak Neptun konstelláció,

amelynek segítségével nyitott tudattal és szívvel,

egyre közelebb kerülhetünk

ehhez a megvilágosodott állapothoz!

Ha…

Ha képesek vagyunk roskadozó, hazug,

tiszta emberi kérdéseinket mindeddig megválaszolatlanul hagyó,

ósdi falakat téves, ám, jól begyakorolt megszokásainkat ledönteni,

őszintén Istent keresve kérdezni…

(Bak Szaturnusz-Plútó együttállás, Halak Neptun)

 

S míg előző testeink földi létünkkel elmúlnak, addig ez az ötödik elem, az örök létező továbblép, hogy ott üljön az Atya jobbján…

Mert ez, a bennünk élő Unio Mystica, a Minden Egy világa,

a létezés alfája és omegája.

Az isteni rend ereje,

tudása és törvénye,

hite,

és vallása…

 

 

https://csizio.blogstar.hu/./pages/csizio/contents/blog/90104/pics/lead_800x600.jpg
Ars Regina,Csillagbölcselet,Spirituális bölcselet
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Ezeket a cikkeket olvastad már?