Íme, a CSÍZIÓ!


Íme, a CSÍZIÓ!

                 2020 előestéjén indul a CSÍZIÓ, hogy szellemi útmutatásával, lelki hangolódással, a tudat tágításával a Teremtett világ Egységét, rendezettségét és szerves összefüggéseit leképező szakrális világmodell segítségével fölemelje olvasóit az emberi idő szűkre zárt határaiból, a kozmikus idő mennyei határtalanságába!

Ezt ígéri a Csízió…

 

                  Ha az ember és a nemzet olvas az isteni üzenetből, akkor a nagyszerűhöz való igazodás, az Igazságban való létezés lesz a bátor nép és a bátor ember osztályrésze!

De mi is az a Csízió?

                 E modernkori CSÍZIÓ a középkor népszerű kalendáriumaihoz hűen, a szakrális világmodell jelrendszerének, a magyar hagyomány szimbólumrendszerének és az ősi csillagbölcseletnek a segítségével kívánja különböző témákon keresztül a III. Évezred spirituális értelemben “fenntartható fejlődését” szellemi úton, gyakorlati példákkal megvilágítva szolgálni  

 a PLANÉTÁS, az ARS REGINA, a NAPFIVÉR és a HOLDNŐVÉR rovatai által!

 

      Felemelő időtöltést kíván

                                  a planétás-szerző!

 

 ...És ki az a Planétás?

                  Tán jövendőmondó volna? Nos, aki jövendőmondásnak “becézi” az asztrológiát és az asztrozófiát az becsapott ember, mélységes tévedésben él saját életével, hitével és értékítéletével kapcsolatban.

Életünk történései mögött ugyanis, az egoista énünknél, jóval megasabb Isteni Rend az irányító. A Teremtett világ szerves törvényei, minden élő szervezetre, emberi, társadalmi, kozmológia rendszerre azonos törvényekkel hat. Ennek felismerése a cél!

                  Ám, aki nem meri vállalni egyéni felelősségét, döntéseinek következményeit, saját maga alakította sorsának, önmaga által elrontott életének személyes cselekedetei mögött rejlő okait, annak fájdalmas következményeit és terheit, az önmagát csapja be, s cseppet sem jut előre a szellemi lajtorján.

                Éppen ezért a  planétás, kozmikus tolmácsAz embertestbe bújt lélek földi útjának “segítője”, ki az égi jelekből képes az egyénre vonatkozó csillagtérképet olvasni és igyekszik tiszta válaszokat adni az Élet értelmére és miértjeire. Olyan emberi kérdésekre, mint:

  • mi végre született az ember a kétarcúra teremtett poláris, földi világba?
  • milyen egyéni feladatot hordoz az Isteni Igazság dicsőségére?
  • Milyen egyéni erőforrásokat, muníciót, életteret, lehetőséget, tehetséget “biztosít” mindehhez a Teremtő?
  • Ezzel a sok-sok lehetőséggel élve hogyan valósíthatja meg a Jóistentől kapott életfeladatát e lenyűgöző tanulóterepen, Földanya világában az ember?

 S mindezek összességeként:

  • Milyen közösségi feladattal küldött egyénekből formálta a nemzeteket a Jóisten a Földre?
  • E nemzetek sorában, milyen szerepet szán magyarjainak a Teremtő?
  • Érjük-e mit rontottunk el, hol, mikor, miért és hogyan engedtük el a kezét?
  • Ám ugyanezzel az önszembesítéssel látjuk e nagyszerű erényeinket egyaránt?
  • S végezetül, mi módon javíthatjuk ki hibáinkat

e jelentőségteljes, komoly határvonalakat szabó, újrarendező, szellemi és anyagi birodalmak születését, mások elbukását hozó, jelentőségteljes változásokat ígérő kor küszöbén?

               Nos, ezekre a kérdésekre igyekszik válaszolni a CSÍZIÓ az emberiség legősibb tudománya, vagy ahogyan régente nevezték, a “Tudományok Királynője”, az asztrológia által. S ezeket a kérdéseket ízlelgeti "Édesanyja", az asztrozófia, a "Spiritualitás Anyakirálynője", mely az emberiségnek szánt isteni bölcsesség hordozója, tehát filozófia. De ezen ősi tudás matematika és fizika is egyben , mivel az Életet mozgásban tartó, a Mindenséget, s benne minket embereket is átható, folytonos hullámzásával éltető energia mérhetőségével és kiszámolhatóságával foglalkozik. De maga a horoszkóp, vagy hórusz-kép, azaz Nap-kép sem más, mint a LÉTEZÉS egy szeletének az adott egyénre vonatkoztatott, kozmikus szimbólumokba rajzolt energetikai mintázata.

 De egyszerre pszichológia és természetes gyógyászat is, hiszen feltérképezi a lélek fejlődési vonalát, s ha az zsákutcába jut, betegség-jelzésekkel figyelmeztet bennünket milyen megváltoztatásra, kijavításra váró életelv, milyen lelki, szellemi ok fizikai sebeink begyógyítója. Ezért dekódolva a betegség-üzenetet,  helyes pályára állítva gondolatainkat, érzelmeinket és cselekedeteinket, mérhetetlen alázattal, bátor, önszembesítő tenniakarással leküzdhetővé és visszafordíthatóvá válhatnak testi tüneteink.

 De történelem, néprajz és képzőművészet is egyben, hiszen az emberiség történenelmét múködtető társadalmak, népek, nemzetek szokásjogának, tradíciójának, nemzeti megnyilvánulásának jelképekben elmesélt, felfestett és meghímzett rajzolata.

                   Ha mindezen összefüggéseket felismeri az ember az Életben, részben önmagában, s persze a világ folyásában, akkor a Teljesség élményének holisztikus személetével lát eztán mindent! S ha e szerint él a "odakint" a világban és "idebent", saját szűk világában is, s visszavezeti Ariadné-fonalát az Egy, közös mindent átható kiindulási pontra, akkor...

          ...soha többé nem lesz manipulálható, útjáról letéríthető egyén, hanem tiszta erkölcsű, az Isteni Igazságtól eltántoríthatatlan emberré válik! Mert rájön, hogy ember-léte nem egy a társadalomban élő puszta test, akinek számokkal és névvel dekodolható fizikai lénye van, ki az emberiség elrontott, hamis világi törvényeinek a rabja, hanem

             spirituális lény, s gyökerei “odaát”    vannak! Ezért:

 

                     TÖRVÉNYE, AZ ÉGI TÖRVÉNY,

                    ERKÖLCSE, AZ ISTENI ERKÖLCS,

                   IGAZSÁGA, A JÉZUSI IGAZSÁG!

 

 

 

 

 

https://csizio.blogstar.hu/./pages/csizio/contents/blog/87871/pics/lead_800x600.jpg
Ars Regina,Asztrológia,holdnővér,napfivér,Planétás,Spirituális bölcselet,Teremtő Nőiség
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Ezeket a cikkeket olvastad már?